การจำลองพฤติกรรมการไหลของน้ำ

714 Views  |  Knowledge

การจำลองพฤติกรรมการไหลของน้ำ

การจำลองพฤติกรรมการไหลของน้ำผ่าน ประตูระบายน้ำชนิด  Tainter Gate   ด้วยโปรแกรม Flow 3D ผู้นำและผู้บุกเบิกในกลุ่มโปรแกรมการวิเคราะห์ด้านของไหลของโลก

  

Powered by MakeWebEasy.com