โครงสร้าง (Structures)               
        การวิเคราะห์โครงสร้าง
              ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์โครงสร้าง ANSYS ช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาวิศวกรรมโครงสร้างที่ซับซ้อนและตัดสินใจได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEA) ที่มีอยู่คุณสามารถปรับแต่งและแก้ปัญหาอัตโนมัติสำหรับปัญหาโครงสร้างกลศาสตร์ของคุณและกำหนดพารามิเตอร์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การออกแบบที่หลากหลาย คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือวิเคราะห์ฟิสิกส์อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อความเที่ยงตรงยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์โครงสร้าง ANSYS ถูกนำมาใช้ทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อให้วิศวกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนของการทดสอบทาง Physical
Applications
image
STRENGTH ANALYSIS
image
VIBRATION
image
THERMAL ANALYSIS
image
DURABILITY
image
RIGID BODY DYNAMICS
image
HYDRODYNAMICS
image
COMPOSITES
image
IMPACT
image
OPTIMIZATION
image
HPC FOR FEA
image
TOPOLOGY OPTIMIZATION
image
ADDITIVE MANUFACTURING
Powered by MakeWebEasy.com