โครงสร้าง (Structures)               
        การวิเคราะห์โครงสร้าง
              ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์โครงสร้าง ANSYS ช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาวิศวกรรมโครงสร้างที่ซับซ้อนและตัดสินใจได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEA) ที่มีอยู่คุณสามารถปรับแต่งและแก้ปัญหาอัตโนมัติสำหรับปัญหาโครงสร้างกลศาสตร์ของคุณและกำหนดพารามิเตอร์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การออกแบบที่หลากหลาย คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือวิเคราะห์ฟิสิกส์อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อความเที่ยงตรงยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์โครงสร้าง ANSYS ถูกนำมาใช้ทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อให้วิศวกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนของการทดสอบทาง Physical
Applications
STRENGTH ANALYSIS
VIBRATION
THERMAL ANALYSIS
DURABILITY
RIGID BODY DYNAMICS
HYDRODYNAMICS
COMPOSITES
IMPACT
OPTIMIZATION
HPC FOR FEA
TOPOLOGY OPTIMIZATION
ADDITIVE MANUFACTURING
Powered by MakeWebEasy.com