All contents

การทำงานของ Discovery Spaceclaim สำหรับกระบวนการผลิตแบบต่างๆ

ออกแบบระบบอิเล็คทรอนิค สมัยใหม่ให้ประสบผลสำเร็จด้วย ANSYS Multiphysics Simulation โดยบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งของงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของโลก

การวิเคราะห์การบ่มตัวของวัสดุ composite ซึ่งจะนำไปสู่ความเครียดและความเค้นตกค้าง อันเป็นสาเหตุของการเสียรูปด้วย ANSYS Composite Cure Simulation (ACCS) โดยบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งของงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของโลก

ผู้หญิงกับการทำงานในทีม ANSYS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งของงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของโลก

Volkswaken Motorsport ทำลายสถิติเวลาสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ของสนามในตำนาน Nürburgring โดยใช้ Ansys Simulation Solutionsในการวิเคราะห์การระบายความร้อนของแบตเตอรี่

ความสามารถในการจำลองการไหลของน้ำโลหะในแม่พิมพ์ ด้วยโปรแกรม Flow 3D CAST โปรแกรมชั้นนำด้านวิเคราะห์งานหล่อโลหะ

Powered by MakeWebEasy.com