บทความทั้งหมด

หัวข้อ: การจำลองเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข (HEALTHCARE WEBCAST SERIES)

ในวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 สถานที่ อาคารชำนาญเพ็ญชาติฯ พระราม 9 กรุงเทพฯ

ในวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย 1 คน ต่อ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์

ในวันที่ 24 มกราคม 2563 สถานที่ อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 23 พระราม 9 กรุงเทพฯ

ฟังบรรยายในหัวข้อ... Modeling and Simulation of Complex Metal Casting Processes

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.

การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม(CAE)เพื่อการออกแบบ ด้วยโปรแกรม ANSYS Discovery

การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม(CAE)เพื่อการออกแบบ ด้วยโปรแกรม ANSYS Discovery

การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม(CAE)เพื่อการออกแบบ ด้วยโปรแกรม ANSYS Discovery ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 สถานที่ อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 23 พระราม 9 กรุงเทพฯ

Workshop : Ansys Discovery Live “การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (CAE) แบบเรียลไทม์ ด้วยโปรแกรม ANSYS Discovery Live” สถานที่ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI-ชลบุรี) วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

ME-NETT’33: งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand) ระหว่าง วันที่ 2-5 ก.ค. 2562ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จ.อุดรธานี

Manufacturing Expo 2019: วันที่ 19-22 มิ.ย.2562 ที่ไบเทคบางนา Ha100 บูธ TG09,11

Promotion Discovery SpaceClaim ในราคาสุดพิเศษเพียง 88,888 บาท จำนวนจำกัด เพียง 25 License เท่านั้น เฉพาะในงาน Manufacturing Expo วันที่ 19-22 มิ.ย.2562 ที่ไบเทคบางนา Ha100 บูธ TG09,11

Rajamangala Manufacturing & Management Technology Conference 2019 (MTC2019) วันที่ 30-31 พ.ค. 2562 The Empress Hotel , Chiang Mai

Seminar Flow-3D: The solution of CFD Application  วันที่ 1 พ.ย. 2561  ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่

วิเคราะห์งานด้านโครงสร้าง ด้วยความ รวดเร็ว ง่ายดาย แม่นยำด้วย ANSYS Mechanical Structural Simulation โดยบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งของงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของโลก

Rolls- Royce จัดการข้อมูลการเลือกใช้งานวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ANSYS Granta MI โดยบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งของงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของโลก

ออกแบบระบบอิเล็คทรอนิค สมัยใหม่ให้ประสบผลสำเร็จด้วย ANSYS Multiphysics Simulation โดยบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งของงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของโลก

การวิเคราะห์การบ่มตัวของวัสดุ composite ซึ่งจะนำไปสู่ความเครียดและความเค้นตกค้าง อันเป็นสาเหตุของการเสียรูปด้วย ANSYS Composite Cure Simulation (ACCS) โดยบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งของงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของโลก

ผู้หญิงกับการทำงานในทีม ANSYS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งของงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของโลก

Volkswaken Motorsport ทำลายสถิติเวลาสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ของสนามในตำนาน Nürburgring โดยใช้ Ansys Simulation Solutionsในการวิเคราะห์การระบายความร้อนของแบตเตอรี่

ความสามารถในการจำลองการไหลของน้ำโลหะในแม่พิมพ์ ด้วยโปรแกรม Flow 3D CAST โปรแกรมชั้นนำด้านวิเคราะห์งานหล่อโลหะ

การจำลองการบัดกรีด้วยเลเซอร์ พลังงานต่ำ ด้วยโปรแกรม Flow 3D ผู้นำและผู้บุกเบิกในกลุ่มโปรแกรมการวิเคราะห์ด้านของไหลของโลก

การจำลองการไหลและการตกตะกอนแบบสามมิติ ด้วยโปรแกรม Flow 3D ผู้นำและผู้บุกเบิกในกลุ่มโปรแกรมการวิเคราะห์ด้านของไหลของโลก

การจำลองการเชื่อมแบบเลเซอร์ (Laser Welding) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตแบบ Additive Manufacturing ด้วยโปรแกรม Flow 3D ผู้นำและผู้บุกเบิกในกลุ่มโปรแกรมการวิเคราะห์ด้านของไหลของโลก

การจำลองพฤติกรรมการไหลของน้ำผ่าน ประตูระบายน้ำชนิด Tainter Gate ด้วยโปรแกรม Flow 3D ผู้นำและผู้บุกเบิกในกลุ่มโปรแกรมการวิเคราะห์ด้านของไหลของโลก

แบบจำลองการฉีด Binder Jetting | FLOW-3D แบบจำลอง Microfluidics ในการฉีดน้ำยา Binder ของกระบวนการ 3D Printing ชนิด Binder Jetting โดยแบบจำลองได้วิเคราะห์ในส่วนการกระจายตัวและการซึมของหยดน้ำยาลงในผงวัสดุ

Powered by MakeWebEasy.com