บทความทั้งหมด

การใช้ ANSYS ช่วยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทีมีขบวนการผลิตในรูปแบบการเป่าพลาสติก (Blow Molded Plastic Packaged and Containers) แบบครบวงจร

การจำลอง Floating Barriers ด้วย FLOW-3D

ความสามารถของ Additive manufacturing ใน Ansys discovery SpaceClaim รวมถึงการจัดโครงสร้างใหม่ของ shell options และความสามารถในการเพิ่มความหนาของพื้นผิวชิ้นงาน STL แบบสองทิศทาง โครงสร้าง lattice สามเหลี่ยมแบบใหม่ได้รับการเพิ่มขึ้นมาสำหรับการออกแบบชิ้นงานที่มีน้ำหนักเบา

ไม่ว่าคุณจะต้องการการสร้างชิ้นงานอย่างคร่าวๆ หรืออย่างละเอียด ขึ้นมาด้วยข้อมูลจากการสแกน 3D เครื่องมือ reverse engineering ของ Discovery SpaceClaim สามารถสร้างผิวชิ้นงานจากข้อมูล STL โดยอัตโนมัติเพื่อให้งานของคุณเสร็จเร็วขึ้น

การทำงานของ Discovery Spaceclaim สำหรับกระบวนการผลิตแบบต่างๆ

ขอแนะนำหนทางใหม่ในการทำ CFD simulations

การรันซอฟท์แวร์ ANSYS Fluent บนซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ Cray

ID.R รถแข่งพลังงานไฟฟ้าจาก Volkswagen Motorsport ที่ถูกพัฒนาด้วยโซลูชั่นจาก ANSYS

Discovery SpaceClaim เป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายที่สุดในการสร้าง Jig และ Fixture

ตัวอย่างการใช้งาน ANSYS Discovery SpaceClaim

ออกแบบระบบอิเล็คทรอนิค สมัยใหม่ให้ประสบผลสำเร็จด้วย ANSYS Multiphysics Simulation โดยบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งของงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของโลก

หัวข้อ: การจำลองเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข (HEALTHCARE WEBCAST SERIES)

การวิเคราะห์การบ่มตัวของวัสดุ composite ซึ่งจะนำไปสู่ความเครียดและความเค้นตกค้าง อันเป็นสาเหตุของการเสียรูปด้วย ANSYS Composite Cure Simulation (ACCS) โดยบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งของงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของโลก

ในวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 สถานที่ อาคารชำนาญเพ็ญชาติฯ พระราม 9 กรุงเทพฯ

ผู้หญิงกับการทำงานในทีม ANSYS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งของงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของโลก

ในวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย 1 คน ต่อ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์

Volkswaken Motorsport ทำลายสถิติเวลาสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ของสนามในตำนาน Nürburgring โดยใช้ Ansys Simulation Solutionsในการวิเคราะห์การระบายความร้อนของแบตเตอรี่

ในวันที่ 24 มกราคม 2563 สถานที่ อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 23 พระราม 9 กรุงเทพฯ

ความสามารถในการจำลองการไหลของน้ำโลหะในแม่พิมพ์ ด้วยโปรแกรม Flow 3D CAST โปรแกรมชั้นนำด้านวิเคราะห์งานหล่อโลหะ

ฟังบรรยายในหัวข้อ... Modeling and Simulation of Complex Metal Casting Processes

การจำลองการบัดกรีด้วยเลเซอร์ พลังงานต่ำ ด้วยโปรแกรม Flow 3D ผู้นำและผู้บุกเบิกในกลุ่มโปรแกรมการวิเคราะห์ด้านของไหลของโลก

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.

การจำลองการไหลและการตกตะกอนแบบสามมิติ ด้วยโปรแกรม Flow 3D ผู้นำและผู้บุกเบิกในกลุ่มโปรแกรมการวิเคราะห์ด้านของไหลของโลก

การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม(CAE)เพื่อการออกแบบ ด้วยโปรแกรม ANSYS Discovery

การจำลองการเชื่อมแบบเลเซอร์ (Laser Welding) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตแบบ Additive Manufacturing ด้วยโปรแกรม Flow 3D ผู้นำและผู้บุกเบิกในกลุ่มโปรแกรมการวิเคราะห์ด้านของไหลของโลก

การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม(CAE)เพื่อการออกแบบ ด้วยโปรแกรม ANSYS Discovery

การจำลองพฤติกรรมการไหลของน้ำผ่าน ประตูระบายน้ำชนิด Tainter Gate ด้วยโปรแกรม Flow 3D ผู้นำและผู้บุกเบิกในกลุ่มโปรแกรมการวิเคราะห์ด้านของไหลของโลก

Powered by MakeWebEasy.com